Suomen Silmähoitajat ry / Finlands Ögonskötare rf

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Suomen Silmähoitajat ry perustettiin 8.12.1990. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alue koko Suomi. Yhdistys on valtakunnallinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

TAVOITTEET
 • Kehittää silmäpotilaiden hoitotyötä.
 • Kannustaa jäsenistöä kehittämään itseään ja työtään sekä verkostoitumaan ammatillisiin yhteisöihin kansallisesti ja kansainvälisesti.
 • Lisätä jäsenten ammatillista osaamista.
JÄSENISTÖ
 • Tavoitteena on saada yhdistyksen jäseniksi kaikki, jotka osallistuvat silmähoitotyöhön tai kehittävät silmäpotilaiden hoitoa.
 • Jäsenistön hankintaa tehostetaan.
 • Silmähoitotyötä tekeviä tiedotetaan yhdistyksestä ja sen toiminnasta, sekä kannustetaan osallistumaan yhdistystoimintaan.
HALLITUS
 • Yhdistyksen hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuoden aikana ja on yhdistyksen toimeenpaneva elin.
 • Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, jäsensihteerin, nettisivuvastaavan ja kansainvälisen yhteyshenkilön, sekä heille varajäsenet.
 • Yhdistyksen vuosikokous pidetään sääntöjen mukaisesti marraskuun loppuun mennessä ja kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tarvittaessa pidetään ylimääräinen kokous.
TOIMINTA

Koulutustoiminta

 • Keväällä 2020 yhdistys järjestää 50 jäsenelle koulutusristeilyn.
 • Syksyllä 2020 yhdistys järjestää jäsenilleen kaksipäiväiset koulutuspäivät.
 • Yhdistys jatkaa alan koulutuksen tehostamiseen ja kehittämiseen tähtäävää toimintaa.
 • Yhdistys jakaa koulutusapurahaa jäsenilleen

Julkaisutoiminta – yhdistyksen internetsivut

 • Yhdistyksen internetsivuilla tiedotetaan yhdistystoiminnasta ja hallituksen päätöksistä sekä julkaistaan alaan liittyviä artikkeleita, luentolyhennelmiä ja matkaraportteja.
 • Yhdistyksen internetsivujen (www.suomensilmahoitajat.fi) ylläpitoa ja kehittämistä jatketaan.
 • Internetsivujen käyttöä jäsenistön informoinnissa pyritään lisäämään.

Kansainvälinen toiminta

 • Kaksi hallituksen jäsentä osallistuu ESONT-kongressiin ja siellä pidettävään pohjoismaisten silmähoitajayhdistysten kokoukseen. ESONT-kongressiin osallistuvat ensisijaisesti yhdistyksen puheenjohtaja ja kansainvälisten asioiden yhdyshenkilö. Erikseen sovitusti joku hallituksen jäsen voi lähteä heidän sijastaan tai heidän lisäkseen.
 • Puheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen osallistuu NCON-kokoukseen, johon Pohjoismaisten silmähoitajayhdistysten puheenjohtajamaan edustaja heidät kutsuu.
TALOUS
 • Yhdistyksen talousarvio perustuu jäsenmaksutuloihin, koulutuspäivien yhteydessä järjestettävien näyttelyiden tuottoon sekä mainostuloihin.
 • Yhdistys perii vuosikokouksen määräämää jäsenmaksua.
 • Yritykset lahjoittavat yhdistykselle apurahoja jäsenille jaettavaksi.
 • Yritykset, jäsenet ja muut yhteisöt voivat halutessaan maksaa ns. tukimaksua yhdistykselle.