Suomen Silmähoitajat ry / Finlands Ögonskötare rf

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Lataa Toimintasuunnitelma 2017 (.pdf)

Suomen Silmähoitajat ry perustettiin 8.12.1990. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alue koko Suomi. Yhdistys on valtakunnallinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tavoitteet

 • Kehittää silmäpotilaiden hoitotyötä
 • Kannustaa jäsenistöä kehittämään itseään ja työtään sekä verkostoitumaan ammatillisiin yhteisöihin kansallisesti ja kansainvälisesti.
 • Lisätä jäsenten ammatillista osaamista.

Jäsenistö

 • Tavoitteena on saada yhdistyksen jäseniksi kaikki, jotka osallistuvat silmähoitotyöhön tai kehittävät silmäpotilaiden hoitoa.
 • Jäsenistön hankintaa tehostetaan.
 • Silmähoitotyötä tekeviä tiedotetaan yhdistyksestä ja sen toiminnasta, sekä kannustetaan osallistumaan yhdistystoimintaan

Hallitus

 • Yhdistyksen hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuoden aikana ja on yhdistyksen toimeenpaneva elin.
 • Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, jäsensihteerin, nettisivuvastaavan ja kansainvälisen yhteyshenkilön, sekä heille varajäsenet.
 • Yhdistyksen vuosikokous pidetään sääntöjen mukaisesti marraskuun loppuun mennessä ja kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tarvittaessa pidetään ylimääräinen kokous.

Toiminta

Koulutustoiminta
 • Syksyllä 2017 yhdistys järjestää jäsenilleen kaksipäiväiset koulutuspäivät.
 • Yhdistys jatkaa alan koulutuksen tehostamiseen ja kehittämiseen tähtäävää toimintaa.
 • Yhdistys jakaa koulutusapurahaa jäsenilleen
Julkaisutoiminta
 • Silmähoitajalehti
 • Joulukuussa 2016 ilmestyy viimeinen Silmähoitajalehti. Vuoden 2017 alusta lehden korvaa yhdistyksen uudistuvat nettisivut.
 • Nettisivut
 • Yhdistyksen nettisivuilla tiedotetaan yhdistystoiminnasta ja hallituksen päätöksistä sekä julkaistaan alaan liittyviä artikkeleita, luentolyhennelmiä ja matkaraportteja
 • Yhdistyksen nettisivujen (www.suomensilmahoitajat.fi) ylläpitoa ja kehittämistä jatketaan.
 • Nettisivujen käyttöä jäsenistön informoinnissa pyritään lisäämään.
Kansainvälinen toiminta
 • Pohjoismaista ja kansainvälistä yhteistyötä jatketaan.
 • Kaksi hallituksen jäsentä osallistuu ESONT-kongressiin ja siellä pidettävään pohjoismaisten silmähoitajayhdistysten kokoukseen. ESONT-kongressiin osallistuvat ensisijaisesti yhdistyksen puheenjohtaja ja kansainvälisten asioiden yhdyshenkilö. Erikseen sovitusti joku hallituksen jäsen voi lähteä heidän sijastaan tai heidän lisäkseen.
 • Puheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen osallistuu NCON-kokoukseen, johon Pohjoismaisten silmähoitajayhdistysten puheenjohtajamaan edustaja heidät kutsuu.

Talous

 • Yhdistyksen talousarvio perustuu jäsenmaksutuloihin, koulutuspäivien yhteydessä järjestettävien näyttelyiden tuottoon sekä mainostuloihin.
 • Yhdistys perii vuosikokouksen määräämää jäsenmaksua.
 • Yritykset lahjoittavat yhdistykselle apurahoja jäsenille jaettavaksi.
 • Yritykset, jäsenet ja muut yhteisöt voivat halutessaan maksaa ns. tukimaksua yhdistykselle