Apurahan tarkoitus

Apurahan tarkoituksena on tukea silmähoitajien hoitotyötä, antaa mahdollisuus opinto- ja tutustumismatkoihin, kehittää omaa erikoisalaa, kielitaitoa sekä ammattitaitoa. Apurahalla pyritään myös tukemaan kansainvälistä yhteistyötä.

 

Apurahan jakaminen

Tähän tarkoitukseen osoitetut lahjoitukset ja yhdistyksen apurahat jaetaan yhdistyksen hallituksen päätöksillä suoraan jäsenille ja maksetaan alkuperäisiä kuitteja vastaan takautuvasti. Apurahojen myöntäjät on lueteltu erikseen täällä.

 

Apurahan hakeminen

Apurahahakemus tulee tehdä sähköisellä hakukaavakkeella, joka löytyy Suomen silmähoitajat ry:n sivuilta 3.3.2020 klo 8.00 alkaen. Hakemus tulee osoittaa yhdistyksen hallitukselle viimeiseen hakupäivään mennessä. Vuonna 2019 hakemukset toimitetaan 29.3.2020 mennessä. Epätäydellisiä ja myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida eikä apurahaa myönnetä jälkikäteen. JÄSENMAKSUN TULEE OLLA MAKSETTU, JOTTA VOIT HAKEA APURAHAA.

Hakemus

Hakemus on henkilökohtainen ja siinä tulee ilmetä seuraavat perusasiat:

  • Hakijan tiedot: nimi, osoite, virka-asema/toiminimike, työnantaja ja yhdistykseen liittymisvuosi
  • Apurahan käyttötarkoitus
  • Kustannusarvio toiminnalle, jota varten apurahaa haetaan
  • tarkoitukseen haetut muut apurahat

Tutkimustyötä varten tehdyssä hakemuksessa tulee ilmetä:

  • Tutkimuksen tausta, tavoite ja suorituspaikka
  • Tutkimuksen tämänhetkinen vaihe
  • Rahoitussuunnitelma, hyväksytty tutkimussuunnitelma liitteeksi

 

Apurahan myöntäminen

Apurahat jaetaan kerran / kahdesti vuodessa ja ne julistetaan haettavaksi Silmähoitajayhdistyksen internet-sivuilla. Apurahan myöntämisestä päättää Suomen silmähoitajat ry:n / Finlands Ögonskötare rf. hallitus. Apuraha voidaan myöntää vain yhdistyksen jäsenille. Jäsenyysiän ennen apurahan hakemista tulee olla yksi (1) kalenterivuosi. Jäsenmaksun on oltava maksettuna 29.1.2019 mennessä. Apurahaa ei myönnetä Suomen Silmähoitajapäiville osallistumiseen.

Apurahan myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti. Saajan nimi julkaistaan yhdistyksen nettisivulla. Apuraha maksetaan todellisista kuluista, joista oltava alkuperäiset tositteet. Yhdistys ei maksa päivärahaa.

Apuraha tulee käyttää vuoden kuluessa sen myöntämisestä ja sen käytöstä on esitettävä aina kirjallinen selostus, matkaraportti, yhdistyksen hallitukselle. Se osoitetaan vuonna 2020 puheenjohtaja Merja Korhoselle, sähköpostitse osoitteeseen merjakorhonen@outlook.com, ja apurahan myöntäneelle yhteistyötaholle, kuuden kuukauden kuluessa apurahan käyttämisestä. Matkaraportti voidaan mahdollisesti julkaista yhdistyksen nettisivustolla.

Apurahaa voi saada peräkkäisinäkin vuosina, jos ehdot täyttäviä hakijoita on vähän.

 

Apurahan hakemiseen liittyvissä kysymyksissä olkaa yhteydessä Kati Niemiseen, kati.nieminen@outlook.com tai Merja Korhoseen, merjakorhonen@outlook.com.