Apurahan tarkoituksena on tukea silmähoitajien hoitotyötä ja kansainvälistä yhteistyötä, antaa mahdollisuus osallistua opinto – ja tutustumismatkoihin, kehittää omaa erikoisalaa, ammattitaitoa, kielitaitoa sekä välittää uutta tietoa työyhteisöön ja yhdistyksen muille jäsenille.

Apurahat julistetaan haettaviksi Suomen Silmähoitajat ry:n nettisivustolla.

Apurahaa saavat anoa Suomen Silmähoitajat ry:n jäsenet.

Apurahaksi osoitetut lahjoitukset ja yhdistyksen apurahat jaetaan jäsenistölle Suomen Silmähoitajat ry:n hallituksen päätöksellä.